پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000

مزایای سرمایه گذاری در طرح های سکوی هم آفرین چیست؟


در سکوی هم آفرین انواع فرصتهای سرمایه گذاری در طرح های هیجان انگیز با سود اقتصادی جذاب به سرمایه گذاران معرفی می شود.
مزایای سرمایه گذاری در طرح های سکوی هم آفرین چیست؟

مزایای سرمایه گذاری در طرح های سکوی هم آفرین چیست؟

در سکوی هم آفرین انواع فرصتهای سرمایه گذاری در طرح های هیجان انگیز با سود جذاب منتشر می گردد.

سرمایه گذاران با ویژگی های طرح ها به طور کامل آشنا می شوند و ریسک های هر یک از طرح ها را نیز بررسی خواهند کرد. از طرف دیگر آنها از حمایت های حقوقی و فنی سکو نیز برخوردار خواهند شد. در حقیقت حمایت از سرمایه گذاران وظیفه اصلی در سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین است.

 برای انجام این ماموریت مهم اقدامات زیر در هم آفرین انجام می پذیرد:

به طور خلاصه، انجام این اقدامات بدین معنی است که:

 هدف هم آفرین این است که در  زمینه های گوناگون به سرمایه گذاران طرح های "مطمئن و برتر" را معرفی کنیم. و در این راستا متقاضیان اعتبارسنجی می گردند و طرح های آنها مورد ارزیابی دقیق قرار میگیرد و با  استفاده از قراردادها، تضامین و مقررات قانونی از سرمایه سرمایه گذاران محافظت می گردد. بنابراین پس از آگاهی کامل از ویژگی طرح و ریسک های آن، بدون نگرانی و با اطمینان کامل سرمایه گذاری نمایید.