پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000 | 021-91071072

مجوزهای ما


مجوز های اخذ شده شرکت مشاورسرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک (فاینتک) از سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ایران همچنین صفحه طرح های فعال تامین مالی جمعی در فرابورس
مجوزهای ما

مجوز های شرکت سرمایه گذاری فاینتک از سازمان بورس و اوراق بهادار:

>برای مشاهده جزییات مجوزهای اخذ شده می توانید به صفحه شرکت فاینتک در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه فرمایید.

>برای مشاهده جزییات مجوز اخذ شده تامین مالی جمعی می توانید به صفحه سایت شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمایید.

>برای مشاهده گواهینامه سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین می توانید به صفحه سایت شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمایید.

>برای مشاهده طرح های تامین مالی جمعی در سایت شرکت فرابورس ایران می توانید به صفحه تامین مالی جمعی در سایت شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمایید.

 

>> دانلود فایل معرفی شرکت فاینتک <<

 >> تصویر مجوز فعالیت سکوی هم آفرین <<