پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000 | 021-91071072

تامین مالی جمعی برای چه کسب و کارهایی مناسب است؟


صاحبان کسب و کار با منابع سرمایه گذاران می توانند خط تولید، محصول و یا خدمت خود را خود را توسعه دهند و روانه بازار نمایند و ...
تامین مالی جمعی برای چه کسب و کارهایی مناسب است؟

تامین منابع از روش تامین مالی جمعی برای چه کسب و کارهایی مناسب است؟

صاحبان کسب و کار با منابع سرمایه گذاران می توانند خط تولید خود را ایجاد نمایند یا محصول خود را توسعه دهند و یا محصول یا خدمت خود را روانه بازار نمایند و بجای واگذاری سهام شرکت با مشارکت سرمایه گذاران در سود اجرای طرح ها، منافع بلند مدت شرکت را برای خود حفظ کنند.

در این مدل از تامین مالی،کارآفرینان باید بیشتر از آنکه به منافعی که به سرمایه گذارن می رسد توجه کنند به این درک برسند که چه منافع بلند مدتی برای خود ایجاد نموده اند.

معمولا کسب و کارهایی در استفاده از این روش موفق هستند که بخواهند سرمایه گذاران را با دادن سهام طرح ها تبدیل به مشتریان استراتژیک خود نمایند. بدیهی است که این مشتریان وفاداری به مراتب بیشتری نسبت به سایر مشتریان دارند و بنابراین یکی از بهترین ابزارهای تبلیغی کسب و کار هستند.

شایان ذکر است این مدل از جذب سرمایه برای کارآفرینانی که مدل مشارکت را با اخذ تسهیلات مقایسه می کنند مناسب نیست. چرا که هر کدام از این روش ها معایب و مزایای خود را دارند و برای هر کسب و کار در زمان های مختلف فعالیت، روش های تامین مالی مناسب متفاوت است.

به طور خلاصه روش تامین مالی جمعی یک مدل جدید و جذاب برای کسب و کارهایی است که: