پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000 | 021-91071072
نام طرح نماد طرح موعد واریز تاریخ واریز نوع واریزی مرحله مبلغ (تومان) سرمایه گذاران(نفر) وضعیت
تامین سرمایه خرید و فروش لوازم آرایشی و بهداشتی2 همآفربهد 1402/09/05 1402/09/06 سود مرحله هفتم 125,000,000 371 واریز شد
تامین سرمایه خرید و فروش لوازم آرایشی و بهداشتی همآفرآرا 1402/09/06 1402/09/06 سود مرحله نهم 120,833,170 259 واریز شد
تامین سرمایه در گردش تولید کود NPK همآفرسبز 1402/09/05 1402/09/05 سود مرحله اول 354,166,396 416 واریز شد
تامین سرمایه تولید و فروش انواع لوازم خانگی همآفرخان 1402/08/27 1402/09/02 سود مرحله پنجم 386,666,511 240 واریز شد
تامین سرمایه خرید و فروش پیامک 2 همآفرپیک 1402/08/30 1402/09/01 سود مرحله نهم 50,000,000 63 واریز شد
تامین سرمایه واردات، توزیع و فروش پلی استر لمینت همآفرپلی 1402/09/01 1402/09/01 سود مرحله دهم 50,000,000 165 واریز شد
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کودکشاورزی5 همآفرپتس 1402/08/30 1402/08/30 سود مرحله سوم 79,997,205 207 واریز شد
تأمین سرمایه در گردش برای تولید و تکمیل فرش ماشینی همآفرریس 1402/08/29 1402/08/29 سود مرحله دوم 354,166,414 398 واریز شد
تامین سرمایه در گردش جهت واردات کاغذ همآفرصار 1402/08/28 1402/08/28 سود مرحله اول 226,666,446 360 واریز شد
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کود کشاورزی3 همآفرپاز 1402/08/27 1402/08/27 سود مرحله چهارم 133,333,141 308 واریز شد
تامین سرمایه تولید انواع کودهای کلات آهن همآفرکهن 1402/08/25 1402/08/27 سود مرحله سوم 51,666,588 143 واریز شد
تامین سرمایه در گردش سبد محصولات ارگانا همآفرسما 1402/08/22 1402/08/24 سود مرحله پنجم 28,333,295 62 واریز شد
تامین سرمایه خرید و فروش کنسانتره سنگ آهن همآفرآهن 1402/08/24 1402/08/24 سود مرحله هشتم 50,000,000 99 واریز شد
تامین سرمایه تولید سامانه یکپارچه هوشمندسازی سکوهای نفتی 4 همآفرهوش 1402/08/27 1402/08/23 سود مرحله سوم 145,833,230 151 واریز شد
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش مواد سیلیکون همآفرسیل 1402/08/23 1402/08/23 تاخیر وجه التزام 278,136,949 45 واریز شد
نام طرح وضعیت جزییات
تامین سرمایه خرید و فروش لوازم آرایشی و بهداشتی2 واریز شد
تامین سرمایه خرید و فروش لوازم آرایشی و بهداشتی واریز شد
تامین سرمایه در گردش تولید کود NPK واریز شد
تامین سرمایه تولید و فروش انواع لوازم خانگی واریز شد
تامین سرمایه خرید و فروش پیامک 2 واریز شد
تامین سرمایه واردات، توزیع و فروش پلی استر لمینت واریز شد
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کودکشاورزی5 واریز شد
تأمین سرمایه در گردش برای تولید و تکمیل فرش ماشینی واریز شد
تامین سرمایه در گردش جهت واردات کاغذ واریز شد
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کود کشاورزی3 واریز شد
تامین سرمایه تولید انواع کودهای کلات آهن واریز شد
تامین سرمایه در گردش سبد محصولات ارگانا واریز شد
تامین سرمایه خرید و فروش کنسانتره سنگ آهن واریز شد
تامین سرمایه تولید سامانه یکپارچه هوشمندسازی سکوهای نفتی 4 واریز شد
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش مواد سیلیکون واریز شد