پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000 | 021-91071072
نام طرح نماد طرح موعد واریز تاریخ واریز نوع واریزی مرحله مبلغ (تومان) سرمایه گذاران(نفر) وضعیت
تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید پاکت های کامپوزیت با کاغذ مصنوعی همآفرپاک 1403/01/30 1403/01/30 سود مرحله دوم 339,999,999 375 پیگیری واریز
تأمین سرمایه در گردش برای تولید و تکمیل فرش ماشینی همآفرریس 1403/01/29 1403/01/29 سود مرحله هفتم 354,166,666 398 پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش تولید میلگرد آهنی همآفرفول 1403/01/29 1403/01/29 سود مرحله چهارم 339,999,999 362 پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش جهت واردات کاغذ همآفرصار 1403/01/28 1403/01/28 سود مرحله ششم 226,666,666 360 پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش لازم جهت خرید نخ پلی استر و تولید شال و روسری همآفرشال 1403/01/19 1403/01/27 سود مرحله اول 141,666,666 270 پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کود کشاورزی3 همآفرپاز 1403/01/27 1403/01/27 سود مرحله نهم 133,333,333 308 پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش انواع کود کلات آهن با خلوص 6% (ای دی دی اچ اف ای ام) همآفرطوب 1403/01/25 1403/01/27 سود مرحله چهارم 42,499,999 126 پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش جهت تولید لوازم خانگی همآفرطاس 1403/01/27 1403/01/27 سود مرحله پنجم 120,750,000 204 پیگیری واریز
تامین سرمایه تولید سامانه یکپارچه هوشمندسازی سکوهای نفتی 4 همآفرهوش 1403/01/27 1403/01/26 سود مرحله هشتم 145,833,333 151 واریز شد
تامین سرمایه در گردش سبد محصولات ارگانا همآفرسما 1403/01/22 1403/01/26 سود مرحله دهم 28,333,333 62 واریز شد
تامین سرمایه در گردش لازم بابت تکمیل الیاف فیلامنت به نخ های آماده بافت فرش همآفرفرخ 1403/01/19 1403/01/25 سود مرحله اول 375,000,000 378 واریز شد
تأمین سرمایه جهت تولید چسب های گرما ذوب همآفرآری 1403/01/13 1403/01/21 سود مرحله هفتم 141,666,666 175 واریز شد
تامین سرمایه در گردش افزایش تولید محصولات کاغذی همآفرتاک 1403/01/22 1403/01/21 سود مرحله پنجم 226,666,666 271 واریز شد
تأمین سرمایه در گردش واردات خمیر کاغذ الیاف بلند همآفربام 1403/01/22 1403/01/21 سود مرحله ششم 283,333,333 274 واریز شد
تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید مخمر غذایی طعم دهنده همآفروتک 1403/01/20 1403/01/21 سود مرحله سوم 150,000,000 223 واریز شد
نام طرح وضعیت جزییات
تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید پاکت های کامپوزیت با کاغذ مصنوعی پیگیری واریز
تأمین سرمایه در گردش برای تولید و تکمیل فرش ماشینی پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش تولید میلگرد آهنی پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش جهت واردات کاغذ پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش لازم جهت خرید نخ پلی استر و تولید شال و روسری پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کود کشاورزی3 پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش انواع کود کلات آهن با خلوص 6% (ای دی دی اچ اف ای ام) پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش جهت تولید لوازم خانگی پیگیری واریز
تامین سرمایه تولید سامانه یکپارچه هوشمندسازی سکوهای نفتی 4 واریز شد
تامین سرمایه در گردش سبد محصولات ارگانا واریز شد
تامین سرمایه در گردش لازم بابت تکمیل الیاف فیلامنت به نخ های آماده بافت فرش واریز شد
تأمین سرمایه جهت تولید چسب های گرما ذوب واریز شد
تامین سرمایه در گردش افزایش تولید محصولات کاغذی واریز شد
تأمین سرمایه در گردش واردات خمیر کاغذ الیاف بلند واریز شد
تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید مخمر غذایی طعم دهنده واریز شد