پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000 | 021-91071072
سرمایه جذب شده
835/7 میلیارد تومان
طرح های موفق
114 عدد
علاقه مندان
18455 نفر
کل سود واریزی
111/1 میلیارد تومان در 758 مرحله
فرآیند سرمایه گذاری
طرح های فعال
همه طرح ها
گزارش آنلاین
نام طرح نماد طرح موعد واریز تاریخ واریز نوع واریزی مرحله مبلغ (تومان) سرمایه گذاران(نفر) وضعیت
تامین سرمایه تولید انواع کودهای کلات آهن همآفرکهن 1403/03/25 1403/03/29 سود مرحله دهم 51,666,666 143 پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش انواع کود کلات آهن با خلوص 6% (ای دی دی اچ اف ای ام) همآفرطوب 1403/03/25 1403/03/29 سود مرحله ششم 42,499,999 126 پیگیری واریز
طرح تامین سرمایه در گردش لازم برای تولید و فروش چسب های گرماذوب همآفرچسب 1403/03/28 1403/03/29 سود مرحله پنجم 285,541,666 388 پیگیری واریز
تامین سرمایه تولید سامانه یکپارچه هوشمندسازی سکوهای نفتی 4 همآفرهوش 1403/03/27 1403/03/29 سود مرحله دهم 145,833,333 151 پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش لازم برای تولید تقویت کننده هیومیک اسید همآفرهیو 1403/03/26 1403/03/27 سود مرحله دوم 499,999,999 464 واریز شد
تامین سرمایه در گردش جهت تولید لوازم خانگی همآفرطاس 1403/03/27 1403/03/27 سود مرحله هفتم 120,750,000 204 واریز شد
تامین سرمایه در گردش جهت واردات کاغذ همآفرصار 1403/03/28 1403/03/27 سود مرحله هشتم 226,666,666 360 واریز شد
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کود کشاورزی3 همآفرپاز 1403/03/27 1403/03/27 سود مرحله یازدهم 133,333,333 308 واریز شد
تأمین سرمایه در گردش واردات خمیر کاغذ الیاف بلند همآفربام 1403/03/22 1403/03/23 سود مرحله هشتم 283,333,333 274 واریز شد
تامین سرمایه در گردش افزایش تولید محصولات کاغذی همآفرتاک 1403/03/22 1403/03/22 سود مرحله هفتم 226,666,666 271 واریز شد
نام طرح وضعیت جزییات
تامین سرمایه تولید انواع کودهای کلات آهن پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش انواع کود کلات آهن با خلوص 6% (ای دی دی اچ اف ای ام) پیگیری واریز
طرح تامین سرمایه در گردش لازم برای تولید و فروش چسب های گرماذوب پیگیری واریز
تامین سرمایه تولید سامانه یکپارچه هوشمندسازی سکوهای نفتی 4 پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش لازم برای تولید تقویت کننده هیومیک اسید واریز شد
تامین سرمایه در گردش جهت تولید لوازم خانگی واریز شد
تامین سرمایه در گردش جهت واردات کاغذ واریز شد
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کود کشاورزی3 واریز شد
تأمین سرمایه در گردش واردات خمیر کاغذ الیاف بلند واریز شد
تامین سرمایه در گردش افزایش تولید محصولات کاغذی واریز شد

ادامه ...

بزودی ...
معرفی شرکت

شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک(فاینتک)

شرکت مشاوره سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک(فاینتک) به شماره ثبت 518892 و شماره 11555 در سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد مالی دارای مجوز، متشکل از کارشناسان حرفه ای و باسابقه ، بابهره مندی از شبکه ارتباطی گسترده با شرکت های معتبر ایرانی و بین المللی ، خدمات تامین مالی، مدیریت دارایی و سرمایه گذاری، ارزش گذاری سهام شرکت ها ، پذیرش در بازار سرمایه و... را ارائه می دهد. شایان ذکر است خدمات تامین مالی جمعی فاینتک با مجوز رسمی از شرکت فرابورس ایران در سکوی هم آفرین ارائه می گردد.

ادامه ...

سهامداران ما :

اخبار
همه اخبار