پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000 | 021-91071072
سرمایه جذب شده
557/4 میلیارد تومان
طرح های موفق
92 عدد
علاقه مندان
15244 نفر
کل سود واریزی
66/6 میلیارد تومان در 549 مرحله
فرآیند سرمایه گذاری
طرح های فعال
همه طرح ها
گزارش آنلاین
نام طرح نماد طرح موعد واریز تاریخ واریز نوع واریزی مرحله مبلغ (تومان) سرمایه گذاران(نفر) وضعیت
تأمین سرمایه جهت تولید چسب های گرما ذوب همآفرآری 1402/12/13 1402/12/14 سود مرحله ششم 141,666,666 175 واریز شد
تأمین سرمایه تکمیل الیاف فیلامنت به نخ بافت فرش همآفرسپر 1402/12/13 1402/12/14 سود مرحله ششم 354,166,666 451 واریز شد
تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش ورقه های فلزی همآفرتبا 1402/12/14 1402/12/13 سود مرحله سوم 226,666,666 241 واریز شد
تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید لاندرهای مسی انتقال سرباره کوره فلش همآفرمسی 1402/12/10 1402/12/13 سود مرحله دوم 333,333,333 409 واریز شد
طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید ویلچر فوق سبک مکانیکی و برقی همآفرواک 1402/12/13 1402/12/13 سود مرحله اول 233,333,333 312 واریز شد
تامین سرمایه در گردش خرید و فروش برخط کرم دست و مراقبت بدن همآفرمیک 1402/12/11 1402/12/13 سود مرحله سوم 291,666,666 461 واریز شد
تامین سرمایه در گردش ارائه خدمات تجهیزات پزشکی همآفرستا 1402/12/12 1402/12/13 سود مرحله هشتم 82,166,666 98 واریز شد
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کود کشاورزی2 همآفرفکد 1402/12/10 1402/12/12 سود مرحله نهم 42,666,666 49 واریز شد
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کود کشاورزی4 همآفرپتر 1402/12/09 1402/12/12 سود مرحله هفتم 119,999,999 261 واریز شد
تامین سرمایه در گردش برای تولید دستگاه مودم برای دسترسی پرسرعت مشترکین به اینترنت همآفرارگ 1402/12/13 1402/12/12 سود مرحله دوم 354,166,666 377 واریز شد
نام طرح وضعیت جزییات
تأمین سرمایه جهت تولید چسب های گرما ذوب واریز شد
تأمین سرمایه تکمیل الیاف فیلامنت به نخ بافت فرش واریز شد
تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش ورقه های فلزی واریز شد
تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید لاندرهای مسی انتقال سرباره کوره فلش واریز شد
طرح تامین سرمایه در گردش لازم جهت تولید ویلچر فوق سبک مکانیکی و برقی واریز شد
تامین سرمایه در گردش خرید و فروش برخط کرم دست و مراقبت بدن واریز شد
تامین سرمایه در گردش ارائه خدمات تجهیزات پزشکی واریز شد
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کود کشاورزی2 واریز شد
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کود کشاورزی4 واریز شد
تامین سرمایه در گردش برای تولید دستگاه مودم برای دسترسی پرسرعت مشترکین به اینترنت واریز شد

ادامه ...

بزودی ...
معرفی شرکت

شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک(فاینتک)

شرکت مشاوره سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک(فاینتک) به شماره ثبت 518892 و شماره 11555 در سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد مالی دارای مجوز، متشکل از کارشناسان حرفه ای و باسابقه ، بابهره مندی از شبکه ارتباطی گسترده با شرکت های معتبر ایرانی و بین المللی ، خدمات تامین مالی، مدیریت دارایی و سرمایه گذاری، ارزش گذاری سهام شرکت ها ، پذیرش در بازار سرمایه و... را ارائه می دهد. شایان ذکر است خدمات تامین مالی جمعی فاینتک با مجوز رسمی از شرکت فرابورس ایران در سکوی هم آفرین ارائه می گردد.

ادامه ...

سهامداران ما :

اخبار
همه اخبار