پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000 | 021-91071072

صندوق توسعه فناوری های نوین


ارائه کننده متنوع ترین خدمات مالی در تجاری سازی فناوری در کشور
صندوق توسعه فناوری های نوین

صندوق توسعه فناوری های نوین به عنوان ارائه کننده متنوع ترین خدمات مالی در تجاری سازی فناوری در کشور، بر مبنای آیین نامه اجرایی ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه کشور و اساسنامه مصوب هیات محترم وزیران از بهمن 1386 تأسیس گردیده است و تاکنون توانسته است از طریق بهره مندی از مشاوران خبره و شبکه همکاران خود در زیست بوم فناوری کشور، تاثیر قابل توجهی در جهت رفع دغدغه های تامین مالی شرکت های فناور، ایفاد نماید. از آنجایی که یکی از مهمترین دغدغه های نهادهای متولی توسعه فناوری، نحوه تخصیص و هزینه کرد منابع مالی به صورت موثر، سریع، هدفمند و تخصصی به طرح های فعال در حوزه علم و فناوری در اقصی نقاط کشور می باشد، صندوق با دارا بودن اختیارات قانونی و با حمایت دستگاه های اجرایی و پارک های فناوری، شرکت های فناور را در تجاری سازی محصولات خود یاری می نماید.