پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000 | 021-91071072

صندوق فناوری نانو


ارائه انواع تسهیلات مالی مورد نیاز توسعه محصول و توسعه بازار
صندوق فناوری نانو

یکی از اصلی‌ترین خدمات صندوق، ارائه انواع تسهیلات مالی مورد نیاز توسعه محصول و توسعه بازار بنگاه‌ها است. بخش زیادی از بنگاه‌های ایرانی کمتر به اهمیت توسعه محصول و توسعه بازار واقف بوده و در اکثر شرکت‌ها ضعف بزرگی در این دو حوزه دیده می‌شود. صندوق نانو به‌دقت در این حوزه ورود کرده و علاقه‌مند است با ابزارهای مالی و مدیریتی متنوع خود بتواند بخشی از فرایند توسعه بازار و همچنین توسعه محصول که خود مقدمه توسعه بازار است؛ را راهبری و هدایت نماید.