پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000 | 021-91071072

صندوق زیست فناوری


ارائه انواع تسهیلات مالی مورد نیاز توسعه محصول و توسعه بازار بنگاه‌ها
صندوق زیست فناوری

صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری  بر اساس ماده 8 مصوبه جلسه شماره 705 مورخ 90/10/27 شورایعالی انقلاب فرهنگی و ابلاغیه شماره 14064/90/دش مورخ 90/11/26 رئیس محترم جمهور تاسیس شده و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی است.  

صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و با مشارکت سه نهاد مالی فعال در زمینه مشارکت در اکوسیستم نواوری کشور، راه‌اندازی و در سال 1394 شروع به فعالیت نموده است.

ماموریت صندوق زیست فناوری ارتقای سطح زیست فناوری در کشور از طریق دستیابی به اهداف زیر می‌باشد: