پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000 | 021-91071072

موفقیت اولین طرح تامین مالی جمعی درسکوی هم آفرین
سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین با مجوز از شرکت فرابورس ایران و تحت نظارت شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک موفق به جذب سرمایه های مردمی جهت تولید داروهای مکمل برای شرکت دانش بنیان سپید طب نیا گردید. این طرح 12 ماهه  با پیش بینی سود 34درصد سالیانه  توسط 58 سرمایه گذار حقیقی و حقوقی تامین مالی گردید.
شایان ذکر است در این طرح، شرکت سپید طب نیا اصل سرمایه و حداقل 30درصد سود سالیانه را برای سرمایه گذاران خود با ارائه وثایق مناسب تضمین نموده است.
سود این طرح هر سه ماه یکبار به صورت علی الحساب به حساب سرمایه گذراران واریز و در پایان طرح ضمن بازگشت اصل سرمایه، سود قطعی طرح محاسبه و با سرمایه گذاران تسویه حساب می گردد.
سرمایه گذاران محترم می توانند جهت اطلاع از آخرین طرح های تامین مالی جمعی به سایت فرابورس ایران و یا سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین به آدرس hamafarin.ir مراجعه فرمایند.

منبع خبر:صدای بورس