پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000 | 021-91071072
ایرانیان خارج از کشور

روز ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور مدیران شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک و مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور تفاهم‌نامه‌ای جهت همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور به امضای طرفین رسید.


در این خصوص مهدی فرازمند، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک با بیان فضاهای مشترک همکاری شامل معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تامین مالی شرکت‌ها، استفاده از ابزارهای نوین همچون صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی و تامین مالی جمعی، ایجاد صندوق ارزی، صندوق در صندوق و... آمادگی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک را به منظور ارائه خدمات مناسب برای ایرانیان خارج کشور تبیین نمود.


وی در ادامه افزود: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک در خصوص تامین مالی جمعی عملکرد بسیار خوبی داشته و در مدت شش ماه از زمان اجرایی شدن این موضوع، بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال تامین مالی برای شرکت‌ها رقم خورده است. فرهنگ‌سازی برای شناخت و ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران برای حضور در طرح‌های تامین مالی جمعی در سکوی هم‌آفرین(hamafarin.ir) از برنامه‌های توسعه‌ای فاینتک بیان گردید.


ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی که اولین نمونه آن توسط فاینتک با نام صندوق نوآور (قابل معامله در بورس) اجرایی شد، موضوع دیگری بود به منظور بهره‌مندی سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران طرح گردید.


منبع: صدای بورس