پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000 | 021-91071072

طی سال گذشته 17طرح به ارزش تقریبی 55میلیارد تومان و با همراهی بیش از1000نفر علاقه مند در سکوی آفرین، منتشر و با موفقیت تامین سرمایه شده؛ که موفقیت بزرگی برای شرکت مشاورسرمایه گذاری فاینتک و بازارسرمایه محسوب می شود.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد