پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000 | 021-91071072

چرا برای تامین سرمایه از هم آفرین استفاده کنیم؟


تامین مالی جمعی (کرادفاندینگ) به عنوان ابزار مالی جدید بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی بورس برای تامین مالی کسب وکارها آغاز بکار نموده است. در این سازوکار، کسب وکارهای کوچک و متوسط می توانند جهت تامین مالی طرح های مربوط به تامین مواد اولیه، توسعه محصول، خرید دستگاههای مورد نیاز، سرمایه در گردش، ایجاد خطوط تولید جدید، بازاریابی و فروش محصول و ... تا سقف صد میلیارد ریال از طریق پلتفرم (سکو) تامین مالی جمعی هم آفرین اقدام نمایند.

تامین مالی جمعی (کرادفاندینگ) به عنوان ابزار مالی جدید بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی بورس برای تامین مالی کسب‌وکارها آغاز به کار نموده است. در این سازوکار، تمامی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می توانند جهت تامین مالی طرح های مربوط به تامین مواد اولیه، توسعه محصول، خرید دستگاههای مورد نیاز، سرمایه در گردش، ایجاد خطوط تولید جدید، بازاریابی و فروش محصول و ...  تا سقف صد میلیارد ریال از طریق پلتفرم (سکو) تامین مالی جمعی هم آفرین اقدام نمایند.

هم آفرین یک سکوی تامین مالی جمعی آنلاین کاملا حرفه ای با مجوز از شرکت فرابورس ایران است که با معرفی طرح های جذاب و پر سود به سرمایه گذاران ضمن کمک به رشد و بازدهی کسب و کارها و توانمند سازی کارآفرینان، از سرمایه گذاران نیز محافظت می نماید.

هم آفرین بر اساس مدل تامین مالی جمعی کارآفرینان را قادر می سازد تا برای اجرای طرح های خود به تعداد نامحدودی از سرمایه گذاران دسترسی پیدا کنند. از طرف دیگر این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می آورد که در طرح هایی که دوست دارند سرمایه گذاری نموده و در موفقیت و سود این طرح ها سهیم باشند.

اعطای گواهی مشارکت به سرمایه گذاران در قالب جدید و تحت وب، هسته اصلی این مدل را شکل می دهد. مدل مذکور به این صورت است که افراد در پروژه ای خاص، در یک کسب وکار سرمایه گذاری می کنند و در ازای آن سهمی از منافع حاصل از آن پروژه را دریافت می کنند.

به عبارت دیگر:

تامین مالی جمعی از طریق سکوی هم آفرین یک روش جدید و موثر برای جذب سرمایه جهت توسعه کسب و کار می باشد.

در این روش متقاضیان سرمایه با کمترین هزینه می توانند به سرمایه تعداد زیادی از سرمایه گذاران دسترسی پیدا کنند و بطور مستمر از این ظرفیت بهره مند شوند. از دیگر مزایای تامین سرمایه از طریق سکوی هم آفرین موارد زیر است:

هم آفرین به نمایندگی از کلیه سرمایه گذاران منابع را در اختیار متقاضیان قرار می دهد و بر حسن انجام طرح نظارت می نماید و این سبب می شود متقاضیان در حالیکه به طیف وسیعی از سرمایه گذاران متصل شده اند، فقط با هم آفرین به عنوان نماینده قانونی سرمایه گذاران طرف حساب باشند.