پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000 | 021-91071072

شبکه کانون های تفکر ایران


شبکه کانون های تفکر ایران (Iran Think Tanks Network) با نام اختصاری ایتان (ITAN)
شبکه کانون های تفکر ایران شبکه کانون های تفکر ایران

شبکه کانون های تفکر ایران (Iran Think Tanks Network) با نام اختصاری ایتان (ITAN) در سال ۱۳۷۹ با اهداف زیر تأسیس شد:
۱- تقویت زیرساخت فکری- فرهنگی توسعه فناوری در کشور از طریق شبکه‌سازی مراکز تحلیل و تفکر
۲- ایجاد بستر مناسب آشنایی و تبادل نظر تحلیل‌گران فناوری کشور
۳- انعکاس نظرات و انتقادات تحلیل‌گران به مسئولان و پیگیری ارتباط مستمر آن‌ها با هدف اصلاح تصمیمات
۴- ایجاد زمینه مشارکت کانون‌های تفکر در تدوین سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و فناورانه
۵- تقویت ارتباط تحلیل‌گران فناوری کشور با هنرمندان و رسانه‌ها با هدف انعکاس مناسب مطالب به افکار عمومی

این شبکه از دو بخش: “ستادی” و “کانون‌های تفکر مستقل” تشکیل شده است؛ در واقع منظور از عنوان “شبکه“، ارتباط هم‌افزایانه این کانون‌ها با یکدیگر و با بخش ستادی است و کانون‌های تفکر شخصیت حقوقی مستقل دارند.
بخش ستادی شبکه از مراکز و گروه‌های تحلیل‌گری تخصصی که توسط سایر ارگان‌ها، انجمن‌های علمی، دانشگاه‌ها، نهادهای مدنی تخصصی، کانون‌های تفکر و مراکز مطالعاتی معتبر ایجاد شده‌اند، حمایت‌های عمومی به‌عمل می‌آورد. این حمایت‌ها متناسب با امتیازات ارزیابی که از مراکز تحلیل‌گری و تفکر به‌عمل می‌آید انجام پذیرفته و شامل حمایت‌های آموزشی، تبلیغاتی، رسانه‌ای، هنری، نرم‌افزاری و سایر حمایت‌های مادی و معنوی و ایجاد ارتباطات می‌باشد.
مراکز عضو شبکه ایتان، از رسانه‌های مختلف نظیر اینترنت و قالب‌های مکتوب به صورت‌های بولتن، مجله، گزارشات خاص و غیره به عنوان رسانه‌های ارتباطی و مخزن اطلاعات خود بهره می‌گیرند. این مراکز، در کنار اینترنت و گزارش‌های عادی با برگزاری جلسات و سمینارهای مختلف و همکاری با مطبوعات و صداوسیما در جهت تقویت ارتباط تحلیل‌گران فناوری کشور با یکدیگر، مسئولین و جامعه استفاده می‌کنند.
هدف نهایی این فعالیت‌ها، تأثیر بر “تصمیمات مسئولین” از یک طرف و “افکار عمومی” از سوی دیگر می‌باشد.
شبکه تحلیل‌گران فناوری در حال حاضر دارای گسترده‌ترین، متنوع‌ترین و اثرگذارترین شبکه‌ کانون‌های تفکر در کشور است.

حضور بیش از۱۰۰ کارشناس  و ارتباط هم‌افزایانه با بیش از ۲۰۰۰ نفر از نخبگان، کارشناسان و مدیران کشور، گویای بخشی از توانمندی و ظرفیت‌های این شبکه است که می‌تواند در خدمت توسعه و تعالی کشور قرار گیرد.

با توجه به گسترش فعالیت های این شبکه در حوزه های فناوری، صنعت، اقتصاد، فرهنگ و . . . با تصمیم شورای سیاستگذاری ایتان در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ نام این مجموعه از «شبکه تحلیلگران فناوری ایران» به «شبکه کانون های تفکر ایران» (ایتان) تغییر نمود.